1. Sàn giao dịch Việc Làm cho Người Khuyết Tật

Mô tả công việc/ Các Cơ sở NKT

  1. Các nghề dịch vụ

    Khai thác khách hàng